Slávek Vařejčka, jak si malíř nechával říkat a jak se také podepisoval se narodil v obci Stan na Hlinecku. Jeho otec maloval také. Obrazy podlouhých krajin tohoto autora zdobí mnohé domácnosti.