Rudolf Adámek byl malíř a grafik, vizionář a náboženský myslitel, žák pražské Akademie u prof. Františka Ženíška. Adámkovo dílo není příliš dobře zmapováno, protože mnoho jeho obrazů není k nalezení nebo jsou v soukromých sbírkách, neznámo kde. Ještě z doby, než vstoupil do skupiny Sursum, je datováno plátno Zasvěcení, v němž se už formoval jeho spiritualistický názor.