Zdeněk Sigmund (29. 10. 1924 - 3. 2. 2017) Svůj život spojil s Pardubicemi, kde bydlel a s Heřmanovým Městcem, kde měl svůj ateliér. Jeho práce je charakteristická výrazným rukopisem, kladoucím důraz na linii a jasnou nelomenou barvu. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/zemrel-vytvarnik-zdenek-sigmund-20170202.html Mnozí znají Sigmundova zátiší, polabské či provensálské krajiny, v pozdějším věku začal i s portréty. Nevěnoval se jen kresbě, na výstavách můžeme často najít i jeho keramiku (talíře, vázy, kachle…) plasticky dotvářenou nejrůznějšími technikami, má za sebou i realizace pro architekturu. V seznamu jeho samostatných výstav najdeme nejčastěji Prahu, Pardubice a Heřmanův Městec, objevili byste v něm však také Brno, Chrudim či Jičín. V zahraničí vystavoval na Světové výstavě EXPO´58 v Bruselu, v letech 1965, 1966 a 1967 v italské Faenze, zastoupen byl také na výstavách československé keramiky v Istanbulu, Sofii, Ženevě a jinde. Zdroj: internet